دکتر پورفرخی

/ مشاور کسب و کار

دکترای مدیریت فناوری اطلاعات
طراح و هدایتگر سازمان های فروش و بهره برداری
مشاور توسعه کسب و کار و طراح و مجری کمپین های تبلیغاتی
مدرس دانشگاه و سخنران سمینارهای اصول مذاکره و بازاریابی پارتیزانی