ویژگیهای جدید در پروجکت سرور 2013 - قسمت سوم

project

یک تغییر کلیدی در مورد گزارش گیری در پروجکت سرور 2013 استفاده از سرویس OData برای دسترسی به Web Application DB است، استفاده از سرویس OData بیشتر برای حرکت به سمت استفاده از پراجکت آنلاین بوده است.
کاربران پراجکت سرور 2013 که دارای حقوق دسترسی درست باشند می توانند به صورت مستقیم برای گزارش گیری به جداول و نماهای مورد نظر از طریق SQL Server دسترسی داشته و بتوانند به راحتی همانند پراجکت 2010 اقدام به تهیه گزارش کنند.
به عنوان مثال جدول dbo.MSP_Project و نمای dbo.MSP_EpmProject_UserView می توانند برای گزارش گیری مورد استفاده قرار گیرند، تما جدول ها و نماها با پیشوندهایی مانند "draft."،"pub." و یا "ver" برای استفاده درونی توسط خود پراجکت سرور بوده و نمی توانند (و نباید) برای تولید گزارش ها مورد استفاده قرار گیرند، برای مثال جدول draft.MSP_TAKS و نمای pub.MSP_PROJECTS_WORKING_VIEW در هیچ کجا مستند نشده و برای استفاده توسط توسعه دهندگان نیستند.
جداول، نماها و فیلدهایی در  DB Web Application که می توانند برای گزارش گیری مورد استفاده قرار می گیرند به صورت فایل راهنمای HTML  در project 2013 SDK مستند شده است. شمای ODATA XML برای گزارش داده ها در MSDN  آنلاین که نسخه به روز تری از SDK است مستند شده است. کاربران پراژکت سرور 2013 می توانند به مکعب های OLAP در سرویس های تحلیلی SQL (SQL Server Analysis services) دسترسی داشته باشند.

ارسال نظر

آخرین نظرات

Comment RSS