تعریف فرصت تجاری در نرم افزار CRM مایکروسافت

crm

فرصت تجاری یا opportunity در نرم افزار CRM مایکروسافت در بخش فروش قرار گرفته است. در مطلب "تعریف سرنخ در نرم افزار سی آر ام" توضیح دادیم که به هر شکلی که مشتری اولین ارتباط را با شما برقرار کند به عنوان سرنخ ثبت می شود. بدیهی است که وقتی یک سرنخ ثبت شد، پی گیری تیم فروش شروع شده و با ارسال بروشور، ایمیل و تماس های تلفنی سعی می شود تا
مشتری را وارد فازهای دیگر فروش کنیم. وقتی مشتری تمایل نشان داد و احتمال خرید فراهم شد. در نرم افزار CRM سرنخ را تبدیل به فرصت تجاری می کنیم. از امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت این است که در پروسه تبدیل سرنخ به فرصت، تا سه موجودیت جدید ایجاد می شوند. مشتری در جدول مشتریان قرار می گیرد. شخص تماس گیرنده در جدول اشخاص قرار می گیرد و به مشتری متصل می شود. فرصت تجاری برای مشتری ثبت می شود و شخص تماس گیرنده به عنوان عامل ارتباط ذخیره می گردد.

در یک فرصت تجاری میزان درآمد احتمالی از فرصت را ثبت می کنیم. می توانیم نیاز مشتری و راه حل خود را ثبت کنیم و پی گیریها را تا صدور پیش فاکتور و ادامه مسیر فروش دنبال کنیم.

ارسال نظر

آخرین نظرات

Comment RSS