آیا بیل کلینتون یک متخصص شیرپوینت است؟

sharepoint

باورش سخت است که بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا یک گیک شیرپوینت باشد. اما کلینتون همیشه فعالیتهای شگفت آوری داشته است. پس عجیب نیست که وی به عنوان سخنران در کنفرانس شیرپوینت صحبت کرده است. بیل گیتس از موسسین مایکروسافت که همه مایکروسافت را با نام وی می شناسند. با کلینتن رئیس جمهور سابق آمریکا در یکی از برنامه های وی یک ملاقات دو نفر داشته اند و تصویر آنر ا تویت کرده اند.

بیل کلینتون و بیل گیتس همواره در فهرست افراد صاحب قدرت و محبوب آمریکا قرار داشته اند. به عنوان مثال در یک نظرسنجی در سال 2010 کلینتون سومین فرد شگفت انگیز آمریکا انتخاب شده است. با این توضیحات حضور بیل کلینتون در کنفرانس شیرپوینت بیشتر یک شو تبلیغاتی است تا اینکه واقعا بیل کلینتون فردی باشد که از شیرپوینت و پیشرفرتهای آن سر درآورد.

ارسال نظر

آخرین نظرات

Comment RSS