چه مقدار طول می کشد تا سرویس خریداری شده راه اندازی شود؟

یکی از اهداف سرویس ابری اورست این است که شما را از انتظار برای نصب و راه اندازی و حواشی مربوط به آن آزاد کند و به سرعت بتوانید به نرم افزار و راهکار مورد نظر خود دست یابید. در سرویس ابری اورست کمتر از 24 ساعت سرویس شما راه اندازی می شود. و شما از لذت استفاده از یک سرویس یکپارچه و سریع بهره مند می شوید.