چقدر صرفه جویی می کنم؟

برای اینکه بتوانیم میزان صرفه جویی حاصل از مهاجرت از سرورهای محلی به سرویس کلود را برآورد کنیم لازم است تا با هزینه های پنهان و آشکار استفاده از سرور محلی به جای سرویس ابری اورست آشنا شویم. فرض کنیم قصد دارید نرم افزار CRM مایکروسافت را برای مدیریت ارتباط با مشتریان به صورت محلی و درون شرکت راه اندازی کنید. این تصمیم هزینه های ذیل را برای کسب و کار شما خواهد داشت:

هزینه سرور : نرم افزار CRM مایکروسافت نیاز به سروری با مشخصات نسبتا قوی دارد و لذا بودجه ای حداقل 5 میلیون تومان برای سرور باید در نظر گرفته شود.

هزینه فارسی ساز سی آر ام: برای اینکه بخشهای مختلف نرم افزار CRM فارسی شوند و تقویم آن شمسی باشد نیاز به فارسی ساز سی آر ام است که بودجه ای نزدیک به 2.5 میلیون تومان نیاز دارد.

هزینه نصب و پیکربندی: شرکت های مختلف برای نصب سی آر ام و پیکربندی آن مبلغی نزدیک به 500 هزار تومان مطالبه می کنند.

هزینه پشتیبانی و نگهداری: نرم افزاری مانند مایکروسافت سی آر ام یک محصول Enterprise است و برای اینکه هیمشه در دسترس باشد و همه چیز به صورت اکی کار کند نیاز به پشتیبانی دارد. و لذا لازم است بودجه ای حداقل 2 میلیون تومانی برای این مورد اختصاص دهید.

جمع این موارد مبلغ 10 میلیون تومان در سال 94 می شود که این حداقل هزینه برای راه اندازی مایکروسافت CRM به صورت محلی است. حال اگر به جای این راه حل پر هزینه که توسط اکثر کسب و کارهای چابک قابل استفاده نیست. راه حل استفاده از سرویس ابری اورست را برگزینید فقط کافی است یک دهم این مبلغ سرمایه گذاری کنید که حتی از سود بانکی عدد عنوان شده نیز کمتر است. و این یعنی بالغ بر 90 درصد صرفه جویی اقتصادی