اگر این سایت جمع شد چه بلایی سر داده های من می آید؟

در سرویس ابری اورست برنامه ریزی گسترده ای برای حفاظت از اطلاعات مشتریان انجام شده است. به عنوان نمونه از تمام اطلاعات مشتریان به صورت روزانه نسخه پشتیبان تهیه می شود. این نسخه ها تا 30 روز نگهداری می شوند. و در بازه های زمانی منظم از مکان فیزیکی سرورها نیز خارج می شود و در محل امنی درون گاو صندوق نگهداری می شود. با این شرایط حتی اگر حادثه ای نظیر آتش سوزی یا زلزله نیز اتفاق بیافتد باز هم اطلاعات مشتریان محفوظ باقی می مانند. بعلاوه در صورتی که مشتری درخواست نماید آخرین نسخه پشتیبان برای وی نیز ارسال می شود. لذا اگر این سایت جمع شود شما براحتی و با در اختیار داشتن نسخه پشتیبان اطلاعات خود می توانید به صورت محلی نرم افزار و اطلاعات خود را بازیابی کنید. و این یکی از مزایای برجسته استفاده از سرویس اورست است که بر پایه محصولات مایکروسافت بنا شده است و شما به نرم افزار سرویس دهنده وابسته نخواهید شد.