چطور به سرویس ابری اورست مهاجرت کنم؟

ما دو سناریو را برای مهاجرت به سرویس ابری اورست در نظر می گیریم: سناریوی اول: شما در حال استفاده از شیرپوینت، CRM مایکروسافت، پراجکت سرور یا اکسچنج هستید. کافی است از یک نسخه پشتیبان از نرم افزار بگیرید و آنرا برای ما ارسال نمایید. ما کل اطلاعات شما را به سرویس ابری اورست منتقل می کنیم. سناریوی دوم: شما از محصولات نرم افزاری غیر از شیرپوینت، CRM مایکروسافت، پراجکت سرور یا اکسچنج استفاده می کنید. در این حالت لازم است از اطلاعات نرم افزار مورد استفاده خروجی اکسل بگیرید و آن را در نرم افزار مورد نظر در سرویس ابری اورست ایمپورت کنید.