چگونه مطمئن شوم داده های من به دست رقبا نمی افتد؟

این موضوع دغدغه مهمی است ولی به شما اطمینان می دهیم که تیم فنی اورست هم به لحاظ حرفه ای و هم به لحاظ اخلاقی خود را متعهد می داند که از اطلاعات مشتریان به بهترین نحو ممکن حفاظت نماید. در پاسخ به سوال "امنیت داده ها چگونه تضمین می شود؟" به موضوع تامین امنیت اطلاعات پرداختیم. در پاسخ به این سوال به صورت مشخص در خصوص حفاظت از اطلاعات مشتریان صحبت می کنیم. به لحاظ فنی اطلاعات هر یک از سرویس های هر مشتری به صورت کاملا جداگانه و به صورت رمز شده ذخیره می شوند. بنابراین امکان دسترسی به اطلاعات دیگر مشتریان برای هیچ مشتری امکان پذیر نیست و حتی کارشناسان اورست نیز قادر به دسترسی به اطلاعات مشتریان نمی باشند. به لحاظ حقوقی نیز ما تضمین می کنیم که اطلاعات مشتریان به صورت کاملا محرمانه نگهداری می شوند.