جهت ارسال درخواست استخدام، لطفا فرم ذیل را تکمیل کرده و فایل رزومه خود را ضمیمه نمائید.


فایل های مجاز: jpg ،png ،jpeg ،gif ،rar ،zip ،pdf ،dox ،docx ،txt حداکثر حجم فایل: 5 مگابایت